Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Tİrİlye Tarİhİ

Zeytinbağı (Tirilye) , olasılıkla Mudanya’nın fethi ve Mirzaoba, Kaymakoba gibi Türkmen köylerinin kuruluşu evresinde (1321-1330 arasında) Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir.Fethinden sonrada Rumların çoğunluk olarak yaşadıkları bir yerleşim olma özelliğini korumuştur.

tirilye-0003

 

Beyazıt II (salt. 1481–1512 ) döneminde İstanbul’dan 30 hane Türk’ün getirilerek yerleştirildiği ve eski kayıtlarda Kitai’nin iskelesi olarak anılmakta olan Tirilye, Osmanlı döneminde Rumların büyük çoğunlukla yaşadıkları zengin bir yerleşim yeri idi.

Özellikle zeytin ve zeytinyağı dünyaca tanınmıştı. İpekböcekçiliği ve Şarap üretimi ile balıkçılıkta önemli uğraşlar arasında geliyordu.

1324 H.(1906) tarihli Hudavendigar Vilayeti Salnamesi’nde ise şöyle tanıtılmaktadır:

“Tirilye bucağı, Mudanya ilçesinin batısında ve Marmara Denizi kıyısındadır. Hoş bir havası vardır. Kasabada bir Cami-i şerif, bir İslam ve iki Hristiyan ilkokulu, yedi kilise ile eski eser niteliğinde üç manastır vardır. Kemerli denen kilisenin iç bölmelerinde bazı eski eserler bulunmaktadır. Başlıca üretimi zeytin, koza ve ev içi imalat sanayinden olarak çeşitli oda dokumalarından oluşmaktadır. Zeytin ürünü Doğu Rumeli ve Karadeniz kıyıları ile İskenderiye dolaylarına gönderilmektedir.”

1909’da Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi üstüne, bir süre Mahmut Şevket Paşa adı verilen kent, kısa süre sonra yine eski adıyla anılır olmuştur.

Yunanlıların 1920–1922 arasında Bursa ve çevresini işgal altında bulundurduğu dönemde, Kral Konstantin tarafından ziyaret edilen (Eylül 1921) Tirilye,13 Eylül 1922 günü Türk ordusunun gelmesi ile işgalden kurtarılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında beldenin Rum halkından bir bölümü kendiliğinden, bir bölümü de Lozan’da varılan “Mübadele Anlaşması” gereğince Yunanistan’a göç etmiş.

Onların yerine Selanik ve Girit’ten gelen Müslüman-Türk göçmenler yerleştirilmiştir. Ayrıca Selanik, Usturumca, Dedeağaç, Serez, Tikveş,Karacaovalı ve Bulgaristan'dan gelen  göçmenlerde bölgeye yerleşmiştir.

1963’te Tirilye adı kaldırılarak yerine Zeytinbağı adı verilmiştir. 2012 Yılında Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Beldemiz eski ismi olan Tirilye'ye tekrar kavuşmuştur.

Tarım gelirlerinde zeytin halen 1.sırada olup,ipekböceği yetitiriciliği tarım ilaçları nedeniyle yapılamamaktadır.Şarap üretimi ise bir firma tarafından gerçekleştirilmekte olup,balıkçılık azalsada halen devam etmektedir.

Köylü pazarında beldemizin ismi ile anılan 1.kalite Tirilye Sofralık Zeytinleri,zeytinyağı,ev sabunları ziyaretçilere sunulmaktadır.

Limanımızda; yat,kotra ve balıkçı tekneleri ve profosyonel balıkçı teknelerine (Gırgır) bağlama,elektrik ve su hizmetleri verilmektedir.

Yenilenen iskele ve iskele meydanı hem ziyaretçilere hemde teknelere her türlü imkanı sağlamaktadır.

 

user6

user7

user8

user9

Çamlı Kahve